| ПРОБЛЕМ 6: Ускореното разширяване на Вселената въпреки всеобщото привличане във Вселената

Ускореното разширение на Вселената е втората голяма заблуда във физиката на ХХ-ти век.

Както заблудата „Специална теория на относителността“ е вследствие от погрешното твърдение, че „скоростта на светлината е една и съща за всички инерционни отправни системи“, така и заблудата „Ускореното разширение на Вселената“ е вследствие от погрешното твърдение, че съществува Доплеров ефект при електромагнитните вълни (по погрешна аналогия с механичните вълни, които са осцилации на материални частици) – виж ПРОБЛЕМ 5: Приемането за „Доплеров ефект“ при електромагнитни (нематериални) вълни.


UNDER CONSTRUCTION