отправна система

отправна система

Отправна система (референтна рамка) е понятие във физика свързано с движението, с което се обозначава гледната точка на Наблюдателя. На свой ред, инерционни отправни системи (Галилеевите отправни системи) са тези, които се движат праволинейно с постоянна скорост. Всичко привързано (фиксирано) към отправната система на Наблюдателя е за него неподвижно. Наблюдател не може да е свързан със стационарното пространство, поради всеобщото гравитационно привличане, действащо върху всяко материално тяло (то не може да е неподвижно в стационарното пространство).

« Back to Glossary Index