време-пространствен домейн

време-пространствен домейн

“Време-пространствен домейн” е малка област във Вселената с еднакъв интензитет на гравитационното поле, който зависи от близостта му до масивни обекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *