време-пространствен домейн

време-пространствен домейн

Време-пространствен домейн” е малка област във Вселената с еднакъв интензитет на гравитационното поле, който зависи от близостта му до масивни обекти.

« Back to Glossary Index