| Примери за отхвърляне на определени статии от международно признати списания по физика


Тази страница е само на английски (виж):

The “internationally recognized physics journals” – examples of rejection.