скоростта на светлината във вакуум

скоростта на светлината във вакуум

„Скоростта на светлината във вакуум“, или „Скоростта на светлината в празното пространство“ е корелацията между честотата и дължината на вълната в целия електромагнитен спектър, която е локална константа за нашия и за всеки локален време-пространствен домейн, където интензитетът на гравитационното поле е един и същ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *