Линейната скорост на повърхността на Земята

Линейната скорост на повърхността на Земята

Скоростта на движение на точка от земната повърхност за съответната географска ширина при въртенето на Земята около оста си в неподвижното пространство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *