Бележка 5

Бележка 5

Курт Гьодел демонстрира „теоремите на непълнота“, като използва трика наречен „парадокс на лъжеца“. Същността на „парадокса на лъжеца“ е, че верността на дадено твърдение не може да бъде оценена (доказана) чрез позоваване към (на основата на) истинността на самото твърдение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *