НАУЧНИТЕ АРГУМЕНТИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО (МЪЛЧАНИЕТО)

Ако студент по физика изрази несъгласие със специалната теория на относителността, то той се класифицира като недостатъчно интелигентен (глупав) за да може да я разбере. Такъв студент, даже и да успее да се дипломира, няма никакъв шанс да стане доктор на физическите науки, още повече в областта на относителността и космологията. Така че, един доктор по физика няма никакъв шанс да се съгласи с каквито и да било аргументи, доказващи, че специалната теория на относителността е една голяма заблуда. Това е така, защото в този случай, ще се окаже, че самият той е недостатъчно интелигентен. Всъщност, ще се окаже, че целият му живот ще се окаже загуба на време…

В подстраницата „Примери за отхвърляне на определени статии от международно признати списания по физика“ е демонстрирано как международно признатите списания по физика с най-висок „импакт фактор“ са отхвърляли статии (без никакви научни аргументи и каквато и да било дискусия), които компрометират специалната теория на относителността.

А подстраницата „Отговорите на известни издателства по физика и астрономия“ е демонстрация на „научните аргументи“ на най-известните издателства по физика и астрономия, с които е отхвърлено публикуването на книгата The special theory of relativity – a classical review. Голяма част от съдържанието на книгата е качена на сайта https://physics.bg и всеки може свободно да го прочете, да прецени доказателствата и да коментира.

Може би, съдържанието настоящата страница „НАУЧНИТЕ АРГУМЕНТИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО (МЪЛЧАНИЕТО)“ съответства на заглавие „Новите дрехи на царя в съвременната физика“. В Андерсеновата “THE EMPEROR’S NEW CLOTHES” четем:

“clothes made of this cloth (теорията на относителността) had a wonderful way of becoming invisible (неразбураема) to anyone who was unfit for his office (негоден за титлата си), or who was unusually stupid (необичайно глупав)…”

Посочените подстраници са показани само на английски (за пълна автентичност):