ТЕОРИЯTA НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА И КОСМОЛОГИЯTA


ПРОБИВ В ТЕОРИЯТА НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА


Уеб страниците на английски език могат да се видят под първия главен бутон на главното меню,
на български – под втория главен бутон,
а на руски – под третия главен бутон на главното меню.
(Уеб страниците на руски език са в процес на разработка.)


СПЕЦИАЛНАТА ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА

ВСИЧКИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА НЕЙНАТА НЕВАЛИДНОСТ

(включая и така наречените фундаментални тестове)

Включва използвана литература


Съдържание на сайта https://physics.bg/:

ПРОБЛЕМИТЕ ВЪВ ФИЗИКАТА

1. ПРОБЛЕМ 1: Постоянството на скоростта на светлината.

1.1. Анализ на експериментите „Еднопосочно измерване на скоростта на светлината“.

1.2. Анализ на експеримента „Sagnac“.

1.3. Анализ на експеримента „Michelson-Gale-Pearson”.

1.4. Анализ на знаменирия експеримент “Michelson-Morley”.

2. ПРОБЛЕМ 2: Специалната теория на относителността.

2.1. Анализ на статията “За електродинамиката на движещите се тела”.

2.2. Лоренцовите трансформации.

3. ПРОБЛЕМ 3: Некоректността на полевите уравнения на Айнщайн в общата теория на относителността.

4. ПРОБЛЕМ 4: Гравитационното червено изместване – възприемането от съвременната физика.

4.1. Анализ на статията „За влиянието на гравитацията върху разпространението на светлината“ (Айнщайн, 1911 г.).

5. ПРОБЛЕМ 5: Приемането за “Доплеров ефект” при електромагнитни (нематериални) вълни.

6. ПРОБЛЕМ 6: Ускореното разширяване на Вселената въпреки всеобщото привличане във Вселената.

7. ПРОБЛЕМ 7: Тъмната материя във Вселената – за математически изчисления висок процент наличие.

8. За някои парадокси и абсурди.

ТЪКАНТА НА ВСЕЛЕНАТА

1. Поведението на електромагнитното лъчение в локална време-пространствена област.

2. Поведението на електромагнитното лъчение в глобалната физическа реалност на Вселената.

3. Влиянието на гравитацията върху разпространението на електромагнитното лъчение и върху електромагнитните свойства на атомите.

3.1. Отново за първостепенното значение на измервателните единици за разбирането на физическата реалност.

3.2. Анализ на влиянието на гравитацията върху разпространението на светлината в области, където интензитетът на гравитационното поле е еднакъв (равномерен).

3.3. Анализ на влиянието на гравитацията върху разпространението на светлината в райони с по-слаба гравитация.

3.4. Анализ на влиянието на гравитацията върху разпространението на светлината в райони с по-силна гравитация.

4. Неопределеността в макросвета (нивото на Вселената).

5. „Теорията на всичко“ се оказва „Теория на нищото“.

“ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ” ТЕСТОВЕ НА СПЕЦИАЛНАТА ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА.

1. Първият тип тестове: базирани на „логическа кръгова препратка“.

2. Втори тип тестове: базирани на недопустима недоказана аналогия.

3. Трети тип тестове: напълно скалъпени тестове.

НАУЧНИТЕ АРГУМЕНТИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО (МЪЛЧАНИЕТО)

1. Примери за отхвърляне на определени статии от международно признати списания по физика.

2. Отговорите на известни издателства по физика и астрономия.

КОМЕНТАРИ И ДИСКУСИИ С НАУЧНИ АРГУМЕНТИ.


ФИЗИКАТА – ЕДНО НОВО БЪДЕЩЕ

За истинската същност на нещата във физиката…

“Задачата не е толкова да се види каквото никой все още не е видял, а да се мисли за това. за което никой не е мислил, но което всеки вижда.” Артур Шопенхауер (1788- 1860)


МИСИЯ:

Чрез дискусия с научни аргументи –

да се създаде новото бъдеще на физиката!


КАК:

  • ПОКАЗВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ
  • ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕШЕНИЯ
  • ОБСЪЖДАНЕ НА РЕШЕНИЯТА / хронология
  • ЗАКЛЮЧИТЕЛНО УТВЪРЖДАВАНЕ